30 maj 2020

100-rundan.


På grund av Corona, så uteblev årets 100-runda som vi brukar ha i VBOF´s regi.
Förklaringen på namnet är att när vi har hundra arter äter vi glass, för att fira att vi är i mål.

Göran Andersson är alltid guide på denna exkursionen och jag tycker själv att det är årets höjdpunkt för mig som fågelskådare.
Nu åkte vi själva då all verksamhet mer eller mindre ligger nere.
Start 06.00 från Karlshamn vilket är sovmorgon för en fågelskådare.
Första stoppet blev vid vilan i Kristianstad där det landat en sydnäktergal. 
Efter det Herculesdammarna, Håslövs ängar och sedan drog vi oss ner mot Österlen.
Vi promenerade ett par kilometer vid Drakamöllan vilket kändes i knäna, då det är upp och ner hela tiden. Haväng bjöd på sträckande storlom och smålom och ute i havet låg en art som vi inte kunde sätta, då tuben låg kvar i bilen. Troligtvis några sjöorrar. Art nummer hundra blev gråhakedopping vid Karpalundsdammarna och totalt fick vi i hop 102 arter. Skulle vi haft lite mer flyt och jobbat mer på några lokaler i Karlshamn skulle vi kunnat sätta 125-130 arter är jag helt övertygad om. 

Här har ni artlistan:

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Ejder
Knipa
Fasan
Törnsångare
Trädgårdssångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Svartvit Flugsnappare
Entita
Blåmes
Talgoxe
Trädkrypare
Pungmes
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka 
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Hämpling
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv
Sydnäktergal
Smålom
Storlom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Storskarv
Rördrom
Vit stork
Röd glada
Brun kärrhök
Ormvråk
Tornfalk
Lärkfalk
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Skärfläcka
Mindre och större strandpipare
Tofrsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Tornseglare
Större hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Strömstare
Gärdsmyg
Rödhake
Näktergal
Rödsjärt
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Dubbeltrast
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Årtsångare.

Pungmesen blev ett nytt kryss för mig. En otroligt läcker skapelse.Storken i viby.


Storspov på Håslövs ängar.


Baksidan vid drakamöllan där man gjort i ordning marken på vissa ställen för att på så sätt hjälpa naturen. I sanden samlas insekter som bland annat gynnar beståndet av lärkorna.En ängspiplärka som vi fick fundera lite över. Trädlärka eller trädpiplärka var ett alternativ, men beslutet kom efter granskning i kameran.


Trädkryparen blev vi glada över vid Forsakar. Inte helt enkelt att få koll på.


Strömstaren är en favorit för mig. Jag kör många rundor vintertid för att titta på den, då den övervintrar i bland annat Möruumsån.


Möljöbild med strömstare med 10 poäng. Så här skall det se ut.Avslutningsvis blev det gulaschsoppa och en glass för att fira att vi var i mål.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar